• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wyrób opakowań przynależy do czynności znacznie bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się różnorodne typy zapakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy używa się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest później dostarczana do korporacji zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła potrzebny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się oczywiście w hucie. Odważa się tam słusznie dobrane surowce. Kiedy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do odpowiednich zbiorników. Później następuje topienie szkła w niezmiernie wysokiej temperaturze, czyli stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Kiedy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie odpowiedni kształt i schładza się. Przydaje się także plastik oraz tworzywa sztuczne – Przetwórstwo tworzyw. W ten sposób uzyskać można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.