• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rynek finansowy jest stałym procesem zmiany oszczędności w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów finansowych oraz rzeczowych za pomocą instrumentów finansowych. Inaczej powiadając rynek walutowy zajmuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów posiadających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z typów rynku finansowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tu więc lokaty przez zastosowanie czeków, weksli, oraz kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy aniżeli jeden rok oraz użytkuje się tu instrumenty walutowe, którymi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – inwestycje to też rozwój, przetestuj Internacjonalizacja MŚP. Są to dwa bazowe elementy, bez których nie ma prawo egzystować rynek pieniężny.

Categories: Biznes

Comments are closed.